X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, you agree with our website terms.

Integritetspolicy

Our Privacy Statement is also available in the following languages 
 
Portuguese - click here
 
Icelandic - click here
 
Spanish - click here
 
French - click here
 
Dutch - click here 
 
German - click here

 

Click here to see our Full Corporate Privacy Statement 
Gallagher inhämtar personuppgifter för följande ändamål:

 

svara på undersökningar, genomföra marknadsföring som du har gett ditt samtycke till, anpassa webbplatsen åt dig, bearbeta beställningar, registrera produkter, utfärda licenser, ge teknisk support och genomföra reparationer samt hantera jobbansökningar.

Klicka här för att se huvudpunkterna i integritetspolicyn.

Kontakta oss på
privacy@gallagher.com eller ring oss på +64 7 838 9800 eller skriv till Privacy Officer, Gallagher Group Limited, 181 Kahikatea Drive, Hamilton 3206, New Zealand.

 

Gallagher Animal Performance, Ag Devices-appen – integritetspolicy

Revision 2.3 – oktober 2021

1. Introduktion och omfattning

Denna integritetspolicy omfattar Animal Performance, Ag Devices mobil- och webbapplikationer samt tillhörande molntjänster som tillhandahålls av Gallagher Group Limited.

 

2. Insamling och användning av personuppgifter

 • 2.1. Vi inhämtar de personuppgifter som du anger när du registrerar dig hos våra molntjänster och när du kommunicerar med oss via e-post.

   

 • 2.2. Reklambyråer

  Vi delar inte dina personuppgifter med reklambyråer. Dina personuppgifter kommer varken att säljas, utbytas, överföras eller delas med något annat företag. Med ditt samtycke delar vi dina personuppgifter med Gallaghers samarbetspartner i din region.

   

 • 2.3. Utomstående tjänsteleverantörer (tredje part)

  När du väljer en kostnadsfri testversion av en betaltjänst eller betalar för tjänsten, skickar vi ditt förnamn, efternamn och e-post-ID till vår leverantör av prenumerationshantering: Chargebee (https://www.chargebee.com/). 

  När du betalar för tjänsten med kreditkort skickas kortuppgifterna direkt via denna webbplats eller applikationspaketet till en tjänst för betalningshantering (Chargebee) som uppfyller kraven i standarden PCI-DSS  (Chargebee är internt integrerad i Stripes förmedlingsnod för betalningar (https://stripe.com)) för behandling av betalningen, samt till Taxjar (https://www.taxjar.com/, Endast USA och Kanada) för skatteberäkning på serviceavgiften. Vi varken behandlar eller lagrar kortuppgifter själva.

  Chargebees integritetspolicy finns på https://www.chargebee.com/privacy, Taxjars på https://www.taxjar.com/privacy-policy och Stripes på https://stripe.com/en-nz/privacy.

  Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt av Amazon AWS Cloud Services och Chargebee.

  När du får e-postmeddelanden och push-aviseringar dirigeras de via Amazons och/eller Chargebees, Google Firebases och Apples servrar.

 • 2.4. Situationer där vi behandlar dina personuppgifter
  • 2.4.1.Registrering av ditt konto med Gallagher Animal Managements applikationspaket.

   Vid registrering får du uppge förnamn, efternamn och e-postadress. Dina platsuppgifter detekteras automatiskt genom din IP-adress för att funktioner i din region ska kunna aktiveras samt för att du ska kunna välja rätt språk.

  • 2.4.2.Om du betalar för en tjänst behöver du ange ditt land, din faktureringsadress och dina kontaktuppgifter.
  • 2.4.3.Loggdata och felsökning

   Applikationspaketet inhämtar loggar för att hjälpa till vid felsökning om problem uppstår. Detta innefattar uppgifter om din aktivitet och innehåller information gällande din IP-adress och webbläsarhistorik, transaktionsinformation via förmedlingsnoder för betalningar och loggar med applikationsanrop (i felsökningssyfte).

  • 2.4.4.Sändningsmeddelanden och meddelandehantering

   Applikationspaketet skickar push-aviseringar till din enhet så att du blir informerad om relevanta, ibland fördefinierade, datapunkter gällande olika delar av appens tjänster.

  • 2.4.5.Cookies och Google Analytics

När Gallagher Animal Managements applikationspaket kommunicerar med Gallaghers molntjänster för att kunna tillhandahålla tjänster och göra det möjligt för oss att förbättra våra produkter skickar vi följande information till Google och Amazon. Google och Amazon är vårt personuppgiftsbiträde i detta fall. Gallagher använder också denna information på ett aggregerat och konfidentiellt sätt för att tillhandahålla anpassade tjänster för din region, till exempel efterlevnadskontroller gällande djur som NAIT i Nya Zeeland och NLIA i Australien.

 

 • Operativsystem för mobila enheter (t.ex. iOS och Android)
 • Operativsystemversion (t.ex. iOS 11.4.1)
 • Den version av mobilappen som är installerad (t.ex. 11.0.0.74)
 • Senaste gången din enhet var ansluten till Gallaghers molntjänster.
 • IP-adressen i anonymiserad form används också i Google Analytics.
 • Namn på sidor i appen som besökts och de åtgärder som genomförs lagras i aggregerad och anonymiserad form.
 • Även om din IP-adress skickas lagrar vi inte den. Vi lagrar endast den senaste kopian av dessa uppgifter i molnet och vi lagrar ingen historik över anslutningar över tid.
 • Den juridiska grunden för behandling är avtalet.

   

3. Dina integritetsalternativ


Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla en abonnemangstjänst åt dig. Du kan anpassa dina marknadsföringsinställningar på detaljnivå och även meddela oss om du inte vill ha något marknadsföringskontrakt.
Du kan stänga av cookies i din webbläsare eller mobil, eller genom att avanmäla dig via dina
kontoinställningar.
Du har rätt att komma åt dina personuppgifter.
Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella fel eller ta bort uppgifter som rör dig.
Du har rätt att avanmäla dig från vidare kontakt med oss.
För att skydda din och andras integritet behöver vi eventuellt verifiera att du är den du påstår att du är innan vi kan ge dig åtkomstbehörighet till eller ändra uppgifter som rör dig.


4. Cookies, Google Analytics, webbfyrar och annan teknik.


Cookies är små textfiler som skapas av de webbplatser du besöker och lagras i din webbläsare. De används ofta för att hjälpa användare att navigera på webbplatser på ett effektivt sätt: utföra vissa funktioner på webbplatserna och/eller ge webbplatsägare information om hur webbplatserna används.

Vi använder cookies på vår webbplats när det behövs för att vissa funktioner ska fungera – om du till exempel är en inloggad användare och behöver fortsätta vara inloggad medan du utför vissa åtgärder.

Google Analytics-cookies

Vi använder spårningscookies med verktyget Google Analytics för att analysera icke-identifierbar webbtrafik så att vi kan förbättra våra tjänster.  Dessa data aggregeras och kan inte användas för att identifiera dig. Om du föredrar kan du avanmäla dig från Google Analytics spårningscookies utan att det påverkar dina möjligheter att använda våra appar.

Sessionscookies

Sessionscookies gör att du kan fortsätta vara inloggad på vår webbplats. Denna typ av cookies gör att du kan använda andra webbtjänster från Gallagher utan att behöva logga in igen. Denna metod kallas "Single Sign On" (SSO). Du kan inaktivera denna cookie i dina webbläsarinställningar.

Google Analytics för Firebase

Våra mobilappar använder Google Analytics för Firebase för att analysera icke-identifierbar datatrafik i appen så att vi kan förbättra våra tjänster.  Dessa data aggregeras och kan inte användas för att identifiera dig. Om du föredrar kan du avanmäla dig från detta utan att det påverkar dina möjligheter att använda våra appar.

Ändra cookie-inställningar5. Gränsöverskridande överföringar


Vi använder molntjänster från Amazon AWS på datorsystem i Australien för databehandlingsavtal, däribland standardavtalsklausuler i syfte att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder.


6. Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till personer under 16 år (”barn”).

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Kontakta oss om du är förälder eller vårdnadshavare och vet att ditt barn har angett personuppgifter hos oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år utan föräldrars samtycke kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort uppgifterna i fråga från våra servrar.7. Datalagring

 

Gallaghers molntjänster

Personuppgifter

Kvarhållningsperiod

Referens

Ditt förnamn

Medan du abonnerar på tjänsten plus ett år.

2.4.1

Ditt efternamn

Medan du abonnerar på tjänsten plus ett år.

2.4.1

Din e-postadress

Medan du abonnerar på tjänsten plus ett år.

2.4.1

Faktureringsadress

Medan du abonnerar på tjänsten plus ett år.

2.4.2

Kreditkortsuppgifter

Inhämtas inte

2.3

Geografiska platsuppgifter

Medan du abonnerar på tjänsten plus ett år.

2.4.1

Loggdata (på enhet)

Insamlat. Användaren kan begära att Gallagher raderar ej anonymiserade loggdata.

2.4.3

Dina systemmeddelanden

Inhämtas och lagras av Google och Apple

2.4.4

Cookies och Google Analytics

Anonymiserade data samlas in och lagras av Google och Gallagher i molnet.

2.4.5

IP-adress

Inhämtas från loggar för att kunna felsöka och lagras i Gallaghers och Ivent Eletric Imps molntjänst.

2.4.5

Gallagher SAP CRM

Kundtjänstmeddelanden till Gallagher

Inhämtas av lagras i SAP CRM

2.1

Kund- och betalningsuppgifter

Samlas in och lagras i SAP CRM (efter längre än 7 års prenumeration)

2.1

 

 
8. Informationssäkerhet.

 

Gallagher har rimliga fysiska administrativa och tekniska skyddsåtgärder på plats (såsom systemövervakning- och kryptering) för att kunna skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda som behöver känna till dem för att kunna tillhandahålla tjänster till dig.

 

9. Så kontaktar du oss.

 

Kontakta oss på privacy@gallagher.com eller ring oss på +64 7 838 9800 eller skriv till Privacy Officer, Gallagher Group Limited, 181 Kahikatea Drive, Hamilton 3206, New Zealand.


10. Klagomål.


I många länder har man rätt att lämna in klagomål till relevant integritets- eller dataskyddsmyndighet om man har synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter.

Vi har för avsikt att lösa klagomål snabbt och på ett informellt sätt. Om du vill skicka in ett formellt klagomål gällande integritetsskydd måste du skriva till vårt personuppgiftsombud enligt ovan.
Vi bekräftar då inom 10 dagar att vi har mottagit ditt klagomål.

Om du inte är nöjd med det svar du får från din webbplats eller från oss kan du kontakta relevant nationell dataskyddsmyndighet.

OBS: I enlighet med brittiska GDPR-lagstiftningen är vår utsedda kontakt i Storbritannien regionchefen för Gallagher Security (Europe) Ltd
privacy@gallagher.com, vars tillsynsmyndighet är Information Commissioner's Office (brittiska motsvarigheten till Data­inspek­tionen)  (http://www.ico.org.uk)..

 

I enlighet med GDPR är vår utsedda kontakt i Europa Peter Tentij (privacy.eu@gallagher.com), vars tillsynsmyndighet är Autoriteit Persoonsgegevens, Nederländerna.

11. Ändringar och uppdateringar av denna integritetspolicy.

Ikraftträdandedatum för denna policy är den 8 september 2021 och ersätter alla tidigare integritetspolicyer.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, oavsett skäl och utan att meddela dig, förutom genom att lägga upp den uppdaterade versionen.